Kapittel 5: Salgsfremstøt til dem som skriver ut resepter.

Ettersom psykofarmaka ikke kan selges lovlig uten resept, ansetter medikamentfirmaer psykiatere til å markedsføre dem til de reseptutskrivende kollegaene sine. Og med det kvalitetsstempelet tjener medikamentfirmaer milliarder.

En høyt stillt akademisk psykiater kan også håve inn over en halv million dollar i året fra legemiddelselskapene. Så psykiatere reklamerer ivrig for psykofarmaka i akademiske kretser og til sine likemenn og underskriver undersøkelser som de aldri tok del i. Disse blir så utgitt.

På grunn av denne uopphørlige reklameringen fra psykiatere, har resepter på psykofarmaka gjennomsyret ikke bare psykiatri, men hele legestanden.

Med over 300 millioner resepter på psykofarmaka som blir skrevet årlig, belønnes psykiatere som skriver ut mange resepter, rikt for å åpne nye markeder.

NEDLASTINGER