EN RESEPT FOR MORD?

Massedrap og nattevåk for å hedre ofrene skaper overskrifter, men hvor mange flere kjære må mistes før den virkelige ondskapen bak vold blir brakt frem i lyset?
En BBC-dokumentar stiller spørsmålet: Står psykofarmaka bak vold?

Meningsløs vold er ikke bare et amerikansk problem. Der er Andreas Lubitz, som mens han var på antidepressiva og benzodiazepin med vilje styrtet Germanwings-flyet han var andrepilot på i det sørlige Frankrike og drepte alle 150 om bord. Der er Matti Saari fra Finland, en kokkestudent som skjøt og drepte 29 studenter og en lærer, skadet en annen, og så drepte seg selv. Han var på et antidepressivt middel og alprazolam. Mamoru Takuma, i Ikeda i Japan, var på et antidepressivt middel da han snek inn i en grunnskole med en seks tommers kniv og drepte åtte første- og andre-klassinger, mens han skadet minst 15 andre.

I juli 2017 utforsket en BBC UK Panorama-dokumentarfilm, En resept for mord, rollen av antidepressiva i skytingen til James Holmes som drepte 12 mennesker og såret 70 på en kino i Colorado i 2012, etter å ha begynt på et antidepressivt middel 17 uker tidligere. Professor David Healy intervjuet Holmes før hans rettssak i 2015 og konkluderte: «Jeg tror at hvis han ikke hadde tatt Sertraline [antidepressivt middel], ville han ikke ha myrdet noen.»

Professor Healy anslår at 90 prosent av skyte-episodene som fant sted gjennom mer enn ti år var forbundet med antidepressive midler. CCHRs nye rapport anbefaler at det holdes høringer i lovgivende forsamlinger for en fullstendig undersøkelse av sammenhengen mellom psykiatrisk behandling og vold og selvmord.


VI VIL gjerne HØRE FRA DEG

Her er hva besøkende hadde å si etter å ha fått de dokumenterte faktaene i Psykiatri: En dødsindustri-utstillingen.

PSYKIATRISK SYKEPLEIER, LOUISIANA, USA

Jeg har vært sykepleier i feltet psykisk helse i Louisiana i 32 år. Jeg har alltid vært forkjemper for pasienter og vært vitne til foruroligende endringer i yrket mitt, spesielt i de siste 15 årene. Jeg vil gjøre en forskjell. Takk for å skaffe til veie denne innsikten og den gratis informasjonspakken.

EVANGELISK PASTOR, PERU

Jeg er en prest med en menighet på 2500. Jeg opplever psykiatriske overgrep, som, med Guds hjelp, jeg håper å unnslippe. Jeg vil gjerne advare mitt folk om disse farene de blir utsatt for. Jeg vil vise dem materialet deres, og jeg leter etter ærlige myndigheter som kan hjelpe meg med å bekjentgjøre informasjonen.

STUDENT, FRANKRIKE

Dere sier alt jeg tenker, uten å bruke banneord! Jeg har sett alt dere snakker om. Mine beste venner sitter i kjemiske tvangstrøyer, og dette gjør dem til skrekkelige mennesker når de tar stoff.

PENSJONERT POLITIBETJENT, ALABAMA

Vær så snill og send meg DVD-en. Jeg kjenner en masse folk på psykofarmaka som trenger å se dette.

FIRMALEDER, STORBRITANNIA

Jeg har blitt mishandlet i mange år av den psykiatriske industrien, og jeg vil opplyse om farene ved det for å hjelpe andre.

VAKT PÅ PSYKIATRISK INSTITUSJON, NAMIBIA

Jeg arbeider på en psykiatrisk institusjon der jeg holder øye med psykisk funksjonshemmede pasienter. Jeg føler at deres undervisningsmaterialer er nyttige for meg fordi de viser meg hvordan man hanskes med psykisk sykdom på riktig måte, og rettighetene til disse stakkars pasientene. Jeg har sett veldig mye i denne institusjonen som jeg ikke er enig i så langt. Disse materialene er en skjult velsignelse for meg. Jeg vil dele informasjonen med kollegaene mine.


FAKTA

PSYKOTROPE «BIVIRKNINGER»

Noen psykotrope medikamenter har «bivirkninger» som inkluderer selvmord og mord.

117 %

ØKNING

i resepter for psykiatriske medikamenter i USA mellom 1999 og 2013

24 %

ØKNING

i antallet selvmord i USA fra 1999 til 2014 – tilfeldighet?

41

MILLIONER AMERIKANERE

er på antidepressive medikamenter

65

VOLDSHANDLINGER

som drepte eller skadet 693 mennesker gjennom 3 årtier ble begått av personer som enten var på eller var i ferd med å slutte å ta psykotrope medikamenter

409

ADVARSLER

på psykiatriske medikamenter inkluderer risikoene for selvskading, selvmord, vold, aggresjon og morderiske tankerGJØR SLUTT PÅ PSYKIATRISKE OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER