Psykiske lidelser blitt til ved avstemming

Psykiatriens fakturerings-«Bibel» Den diagnostiske og statistiske håndbok
Psykiatriens diagnostiske kriterier er bokstavelig talt blitt til ved avstemming og satt inn i American Psychiatric Associations Diagnostisk og statistisk håndbok for mentale forstyrrelser (DSM). Det det stemmes over er et system for klassifisering av symptomer som er drastisk annerledes enn det man ellers har innenfor medisin. Ingen av disse diagnosene understøttes av objektive bevis på fysiske sykdommer, lidelser eller vitenskap.

«Det er ingen objektive tester innen psykiatri, ingen røntgenbilder, laboratorie- eller medisinsk undersøkelse som konkluderer med at noen har eller ikke har en mental forstyrrelse.»
Allen Frances, tidligere formann for DSM-IV arbeidsgruppe

«DSM-IV er fabrikkert av psykiatri for å få aksept fra medisinen generelt. Folk på innsiden vet at det er mer et politisk enn et vitenskapelig dokument ... DSM-IV har blitt en bibel og en pengeskapende bestselger – til tross for dens alvorlige mangler.»
– Loren Mosher, lege, klinisk professor i psykiatri

«Måten ting kommer i DSM på, er ikke basert på blodprøver eller hjernescanninger eller fysiske konklusjoner. Det er basert på atferdsbeskrivelser. Og slik er det med hele det psykiatriske systemet.» – dr. Colin Ross, psykiater

«Vi kan fremstille nok diagnostiske merkelapper for den normale variasjonen i humør og tanke til at vi kan fortsette å levere medisin til dere ... Men når det kommer til fremstilling av sykdom, er det ingen som slår psykiatrien.» – dr. Stefan Kruszewski, Harvard, utdannet psykiater fra Pennsylvania, 2004

«Kort sagt så er hele foretagende med først å skape psykiatriske kategorier av ’sykdommer’, for deretter å godkjenne dem gjennom en avstemning og videre å tildele diagnostiske kodebetegnelser til dem, for så til slutt å anvende dem i forbindelse med fakturering til forsikringsselskapene, ikke annet enn en kjempesvindel som gir psykiatrien en pseudovidenskapelig aura. Gjerningsmennene forsyner seg selvfølgelig av den offentlige kaken.» – dr. Thomas Dorman, spesiallege i indremedisin og medlem av legeforeningene i England og Canada

NEDLASTINGER