Psykiatri innrømmer at den ikke har noen helbredelsesmetoder

I 1963 iverksatt USAs National Institute of Mental Health samfunnsrettede mentalhelseprogrammer. I 1994 hadde programmet brukt 47 milliarder dollar og var en klar fiasko – med tilknyttede klinikker som ikke var annet enn legaliserte langere av psykiatriske stoff til hjemløse.
«Vi kjenner ikke årsakene [til noen mental lidelse]. Vi har ikke noen måte å ’helbrede’ disse lidelsene på enda» — dr. Rex Cowdry, psykiater og helsedirektør for National Institute of Mental Health (NIMH), 1995

«Den tiden da psykiatere anså at de kunne kurere de mentalt syke er over. I fremtiden vil de mentalt syke måtte lære å leve med lidelsen sin.» — Norman Satorius, president for World Psychiatric Association i 1994

«Hva er en kur? ... Det er bare det at det er et begrep vi ikke bruker i den medisinske [psykiatriske] profesjonen.» — dr. Joseph Johnson, psykiater fra California under rettssak, 2003

Psykiatere ble undersøkt om «fantasiene» sine om praksisen sin. Deres fantasi nr. 1 var: 1: «... jeg vil være i stand til å ’helbrede’ pasienten.» Deres fantasi nr. 2 var: «Pasienten ønsker å vite hva hans eller hennes problem er.» — dr. Sander Berger, assosiert klinisk professor i psykiatri ved Michigan State University, Psychiatric Times, 1998

NEDLASTINGER