Psykiatrisk stoff – bivirkninger

Psykiatere kan ikke forutsi hvilke bivirkninger du kan oppleve, fordi ikke én av dem vet hvordan stoffene deres virker.

Psykofarmaka blir i økende grad avslørt som kjemiske giftstoffer som kan drepe. Psykiatere påstår at stoffene deres redder liv, men ifølge deres egne undersøkelser kan psykofarmaka fordoble risikoen for selvmord. Og langtidsbruk har også vist seg å skape livsvarige fysiske og mentale skader, et faktum som ignoreres av psykiaterne.

Alminnelige og veldokumenterte bivirkninger fra psykiatriske legemidler omfatter mani, psykose, hallusinasjoner, berøvelse av personlighet, selvmordstanker, hjerteinfarkt, slagtilfelle og plutselig død.

Men det er ikke det hele, for US Food and Drug Administrasjon (FDA) innrømmer at atakelig bare 1 til 10 prosent av alle skadelige virkninger av stoff blir rapportert av pasienter og leger.

NEDLASTINGER