Skading av barn: Screening og stoff ødelegger unge sinn

Ideologisk misbruk av skolebarn

I sin roman fra 1932, Vidunderlige nye verden skildrer Aldous Huxley et «utopisk», men totalitært samfunn, som er sinnssykt og fokusert på kontroll. Som Huxley fremstiller det, er det en kontrollert sivilisasjon som bruker «suggesjonsteknikken – gjennom dressering av barn og senere ved hjelp av stoff».

I 1967 møttes en gruppe prominente psykiatere og leger i Puerto Rico for å diskutere målet sitt om bruk av psykotropisk stoff på «vanlige mennesker» i år 2000. I noe som kunne ha vært en oppfølger av Huxleys roman – bare det at det ikke var fiksjon – omfattet planen deres fremstilling av «rusmidler» som ville skape den samme tiltrekningen som alkohol, marihuana, opiater og amfetaminer og fremkalle «disassosiasjon og eufori». Stoff til å «bedre den enkeltes lærekapasitet … ville mest sannsynlig endre hele utdanningsprosessen, slik at tiden brukt [på de enkelte fag] ville bli sterkt redusert og formålet utvidet til også å omfatte ’karakterutdanning’».

Puerto Rico-møtet konkluderte med at: «Psykotropiske stoffer har virkelig noe til felles med den nye utopiske ideen – begge kan gi en fornemmelse av stabilitet og visshet, uansett om det er realistisk eller ikke». Rapporten som møtet resulterte i, stadfestet: «De av oss som arbeider i dette feltet, kan se et utviklingspotensial for nesten total kontroll med menneskelig emosjonell status, mental funksjon samt viljen til å handle. Disse menneskelige fenomenene kan startes, stoppes eller elimineres gjennom bruk av forskjellige typer kjemiske substanser. Det vi kan fremstille med vitenskapen vår, vil påvirke hele samfunnet.»

Gruppen spådde også at «omfanget av stoffbruken kan synes triviell når vi sammenligner den med det mulige antallet kjemiske substanser som vil være tilgjengelige forkontrollav utvalgte aspekter av menneskets liv i år 2000.» [Utheving tillagt] I dag, med mer enn 20 millioner barn verden over som bruker sinnsendrende stoff, og den nesten eksklusive bruken av psykologibasert undervisningsplaner i mange skoler, har Huxleys Vidunderlig nye verden blitt en realitet.

Realiteten ble forsterket med offentliggjøringen av New Freedom Commission on Mental Health , som anbefalte at alle 52 millioner amerikanske skolebarn skal «screenes» for «mentale forstyrrelser» idet den hevder – uten bevis – at «tidlig oppdagelse, vurdering og kobling med behandling» vil kunne «hindre mental helse-problemer i å bli verre». «Behandling» betyr i siste instans stoff – vanligvis de dyreste, som effektivt skaper livstids psykiatriske pasienter – som myndigheter og skatteyterne får lov til å betale for.

Atferdskontrollbaserte screening-spørreskjemaer eksisterer allerede i mange utdanningssystemer. Påtrengende spørsmål som: «Hvor hårete tror du at kjønnsorganene til foreldrene dine er?» eller hvorvidt «du eller noen i familien din noensinne har blitt voldtatt eller seksuelt forulempet?» er vanlige. Ansatte i programmene har til og med gitt «incitamenter» (bestikkelser), slik som 5 dollars gavekort, videoleiekort eller «matbilletter» til elever for å sikre at retur av foreldres samtykkeskjema for screeningen finner sted. De fleste foreldre er ikke klar over at barna deres blir vurdert. Skoler rådes til å leie «klinikere» med lisens, og som har «feilbehandlingsforsikring.»

Som reaksjon på den verdensomspennende psykiatriske screeningen, uttaler Vera Sharav fra Alliance for Human Research Protection (AHRP): «Dette tvilsomme initiativet er en radikal invadering av privatlivet, uten rom individuelt valg – eller foreldres frihet til å si nei til psykotropisk stoff til barna sine. Slike påbudte, regjeringsstøttede screeningprogrammer, strider mot frihetene som garanteres i et demokratisk samfunn.»

Barn over hele verden er under et ekstremt farlig angrep. I dag blir foreldre og lærere også narret i den bedrede mentale helses og den bedrede utdanningens navn. Resultatene er knusende:

  • I USA alene er 1,5 millioner barn og unge, gjennom bruk av antidepressiva, i fare for å få kjente stoff-påførte bivirkninger som vold eller selvmord.
  • Standarden for utdanningsprestasjoner har stupt som et resultat av de psykologibaserte utdanningsplanene.
  • Siden 1960-årene har voldsforbrytelse-raten for unge under 18 år økt med mere end 147 ; for stoffmisbruksovertredelser med mer end 2900 %.
  • Antallet voldsforbrytelser i EU, Australia og Canada har begynt å komme på høyde med, og overgå antallet i USA.

Vi er forpliktet til den ideen at det er gjennom våre barn at samfunn vil overleve eller gå til grunne. Denne rapporten er skrevet for å opplyse de foreldrene som arbeider oppriktig og flittig i håp om å garantere sine barn en bedre utdanning og et større håp om suksess i livet. Den er også viet de plikttro lærerne som også arbeider for kjærlighet til barn og deres trivsel. Den er faktisk til enhver som instinktivt forstår at barn ikke bare trenger kjærlighet og beskyttelse, at de alltid er dyrebare, men at de også representerer nytt liv i dag, og enda viktigere, nytt liv i morgen.

Informasjonen er ikke lettvint, komfortabel lesning, men vær snill å fortsette, for i siste instans er den ublide virkeligheten du vil være nødt til å se i øynene at barn virkelig trenger vår hjelp og beskyttelse. Uten det er fremtiden for alle og enhver i alvorlig fare. Vi ber om din hjelp til dette formålet.

Med vennlig hilsen


Jan Eastgate
president
Citizens Commission
on Human Rights International

NEDLASTINGER