Psykiatri: gjør din verden avhenging av stoff

Hva er en av de mest ødeleggende tingene i din verden i dag?

Hvis du svarte stoff, deler du synspunkt med de fleste i samfunnet ditt. Ulovlige stoff og kriminaliteten og volden som følger av dette, oppleves som en stor trussel mot barn og samfunnet. Imidlertid er det svært få som erkjenner at ulovlige stoff bare utgjør en del av stoffproblemet i dag. I dag ser vi en avhengighet av en annen type stoff, nemlig reseptbelagt psykiatrisk stoff.

Mens de engang var forbeholdt de sinnslidende, er det i dag vanskelig å finne noen – et familiemedlem, en venn eller nabo – som ikke har tatt en eller annen form for reseptbelagt psykiatrisk stoff. Dessverre har disse blitt en så vesentlig del av mange menneskers tilværelse, at «et liv uten stoff» er utenkelig.

Nå til dags blir de foreskrevet for alt fra lærevansker og dårlig oppførsel til sengevæting, aggresjon, ungdoms- og annen kriminalitet, stoffavhengighet og røyking. De brukes også til behandling av våre eldres angst og problemer. Fra vugge til grav utsettes vi for et bombardement av informasjon som dytter oss mot denne formen for kjemisk «fix».

Det er derfor ikke overraskende at statistikker fra hele verden viser at en stigende del av alle aldersgrupper, fra barn til gamle, rutinemessig og i stor grad setter sin lit til disse stoffene. Globalt salg av antidepressiva, stimulerende midler, angstdempende midler og antipsykotika har nådd over 76 milliarder dollar i året, mer enn dobbelt så mye som den amerikanske regjeringens årlige budsjett for krigen mot stoff.

Forfatterne bak boken Bedøvelsen av Amerika (The Tranquilizing of America), Richard Hughes og Robert Brewin, advarer oss om at skjønt psykotropisk stoff ser ut til «å ’ta eggen av’ engstelse, smerte og stress, tar de også eggen av livet selv … disse pillene tar ikke bare eggen av smerten, men hele sinnet». Faktisk viser omhyggelige undersøkelser at ingen av dem helbreder, at alle har hårreisende bivirkninger og at alle er i stand til å ødelegge et menneskes liv, på grunn av sine vanedannende og sinnsendrende egenskaper.

Ta også med i betraktning at terrorister har brukt psykofarmaka til å hjernevaske unge menn til å bli selvmordsbombere. Minst 250 000 barn på verdensplan, noen helt ned til syvårs-alderen, blir brukt til terrorist- og revolusjonshandlinger, og blir gitt amfetaminer og beroligende for å gå på «mordorgier» i dagevis. Det bemerkelsesverdige er at dette er de samme stoffene som psykiatere skriver ut til barn med «lære-» og «atferdsproblemer».

Det er nå mer nødvendig enn noensinne å forstå det sterkt stigende forbruket av psykiatriske stoff i samfunnet. Internasjonalt tar 54 millioner mennesker antidepressiva som er kjent for å gi avhengighet, voldsom og morderisk atferd.

Hvordan kunne millioner bli gjort avhengige av disse stoffene? For å finne et fornuftig svar, må vi tilbake til tiden før man begynte å bruke dem.

Før man ble avhengig av disse stoffene, ble hvert individ overbevist om at disse stoffene ville hjelpe en til å håndtere livet. Hovedsalgsverktøyet som ble brukt, var et oppfunnet system for diagnostisering, den Amerikanske psykiatriassosiasjonens Diagnostiske og statistiske håndbok for mentale forstyrrelser (DSM) og seksjonen for mentale forstyrrelser i europas Internasjonale sykdomsklassifiseringshåndbok (ICD). Når diagnosen er stilt og resepten skrevet ut, tar de skadelige virkningene av stoffene over.

Ved å tvinge igjennom utstrakt bruk av denne diagnostiske bløffen, har psykiatrien sørget for at flere og flere mennesker uten alvorlige psykiske problemer, eller til og med helt uten problemer, blir lurt til å tro at det beste svaret på livets mange rutinemessige vanskeligheter og utfordringer, finnes i bruken av det «siste og beste» psykiatriske stoffet.

Enten du er parlamentsmedlem, forelder til barn i skolealder, lærer, arbeidstaker eller arbeidsgiver, huseier eller bare en ganske alminnelig borger, så er informasjonen i denne rapporten viktig lesning.

Det at vi mislykkes i krigen mot stoff, skyldes hovedsakelig fordi vi mislyktes med å stanse den mest ødeleggende av alle pusherne i samfunnet.

Det er psykiateren i arbeid – travelt opptatt med å bedra oss og å gjøre vår verden avhengig av stoff.

Med vennlig hilsen


Jan Eastgate,
President,
Citizens Commission
on Human Rights International

NEDLASTINGER