Citizens Commission on Human Rights

Citizens Commission on Human Rights (CCHR) ble etablert i 1969 for å undersøke og avsløre psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og for å rydde opp i området mental helse. I godt og vel et århundre har psykiatriske teorier fastholdt at hverken åndelige ting eller sinnet kunne måles med fysiske instrumenter, de eksisterte ikke og hadde ikke noe i den mentale helsesektoren å gjøre.

Typisk psykiatrisk praksis betydde at pasienter ble behandlet som dyr – de ble frarøvet sine lovmessige rettigheter og eiendeler, utsatt for brutalitet og stuet sammen under nedverdigende forhold. Innlagte ble terrorisert med elektrosjokkbehandling, ofte som straff og uten samtykke. Psykiatriske hjerneoperasjoner og andre psykokirurgiske prosedyrer ødela sinn og liv. Sterke nevroleptika (antipsykotisk) medikamenter forårsaket uhelbredelig skade på hjerne og nervesystem og gjorde pasientene dorske, apatiske og mindre bevisste. I tillegg ble pasienter overfalt og misbrukt seksuelt – alt sammen under dekke av «terapi». Enhver påstand om et vitenskapelig grunnlag var rent oppspinn.

Ta for eksempel historien om Hollywood-skuespillerinnen Frances Farmer, som i løpet av en seksårsperiode i 1940-årene opptrådte i 18 filmer, tre skuespill på Broadway og 30 større radioshow, alt sammen før hun fylte 27. Så, da hun led under en serie mislykkede forhold og avhengighet av amfetamin for å kontrollere vekten, ble Farmer innlagt på Washington State psykiatriske sykehus. Hun ble voldtatt av sykehusansatte, gjort til prostituert av sykehusstaben for soldater fra en nærliggende militærbase, låst inne i et bur, utsatt for elektrosjokk og insulinsjokkbehandlinger, gitt iskalde «sjokkbad», kraftige, svekkende medikamenter og psykokirurgi – Frances Farmers personlighet og karriere var ødelagt.

Til forskjell fra mange, overlevde Farmer, og hun var i stand til å fortelle om sine opplevelser: «Trøst aldri deg selv til å tro at skrekken har passert, for den ruver like stor og ond i dag som den gjorde i Bedlams foraktelige epoke. Jeg må fortelle om redslene slik jeg husker dem, i håp om at en eller annen styrke i menneskeheten kunne beveges til å bringe lindring til de ulykkelige skapningene som fremdeles er fengslet i avdelinger bak i forfalne institusjoner.»

Citizens Commission on Human Rights er den styrken.

Inspirert av den visjonære humanisten L. Ron Hubbard – som identifiserte misbruket som bor i psykiatriens gjerninger da han sa: «Det må ikke eksistere noen innflytelsesrik gruppe som arbeider målrettet på å fornedre mennesket.» CCHR er i dag den mest synlige internasjonale psykiatriske vakthunden.

Etablert av Scientologikirken som en uavhengig sosial reformgruppe, og av medstifteren dr. Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri, er CCHR ansvarlig for hundrevis av reformer på internasjonalt plan, oppnådd ved å ha avgitt vitneforklaringer ved senatshøringer, foretatt egne offentlige undersøkelser av psykiatriske overgrep, og arbeidet sammen med media, politimyndigheter, lovgivere og offentlige representanter.

Gjennom CCHRs innsats har tusener av ofre for misbruk blitt reddet; pasienter har gjenvunnet lovmessige og borgerlige rettigheter; lover om psykisk helse rundt om i verden har hindret vilkårlig bruk av elektrosjokkbehandling, psykokirurgi og forbudt dyp søvn-terapi og insulinsjokk. Det finnes nå lovgivning som sikrer at psykiaternes voldtekt av pasienter blir behandlet av domstoler, og hundrevis av dem som er blitt utsatt for psykiatrisk mishandling, har fått erstatning. Internasjonalt advarer nå reguleringsorganer for medikamenter regelmessig om psykotropiske medikamenters risiko.

Psykiaternes rett til å tvinge foreldre til å gi sine barn farlige psykotropiske medikamenter fordømmer oss til en stadig dypere kultur med medikamenter og ødelegging av familieenheten. På verdensplan er 20 millioner barn blitt foreskrevet antidepressiva som forårsaker voldelig og selvmorderisk atferd. Dette inkluderer barn under ett år som nå blir foreskrevet personlighetsendrende medikamenter. Millioner flere av våre unge blir foreskrevet stimulerende midler som er sterkere enn kokain. Derfor forblir CCHRs misjon formidabel og dens vakthundrolle med å hindre menneskerettighetsovergrep er desto mer viktig.

For psykiatriske ofre er CCHR det eneste håpet, den eneste gruppen villig til å lytte og som ikke vil oppfatte deres veldig alvorlige klager som «sinnslidendes vrangforestillinger». På grunn av CCHRs arbeid, har utallige menneskeliv blitt reddet fra den personlige fornedrelsen som følger i kjølvannet av psykiatrisk behandling.

CCHR er stolt over å kunne fortsette i rollen som vakthund, med over 250 avdelinger i mer enn 34 land – et antall som stiger hvert eneste år – i det som kan karakteriseres som intet mindre enn en global kamp for verdighet og anstendighet for Mennesket. Dette er viktigere enn noensinne før, og CCHRs arbeid er først fullført når bedraget innen psykiatrien er utryddet og psykiatrien er blitt stilt til ansvar for sine skadelige behandlinger og krenkelser av menneskerettighetene. 
Jan Eastgate
, president for Citizens Commission
on Human Rights' International

NEDLASTINGER