AVSLØRER ELEKTROKONVULSIV TERAPI FOR HVA DET ER – TORTUR

CCHR protesterer mot bruken av elektrokonvulsiv terapi på barn og andre overgrep under Den amerikanske psykiatriske foreningens årlige konferanse i New York City.
CCHR får sin stemme hørt mot elektrokonvulsiv terapi, en psykiatrisk «behandling» som aldri har produsert bevis for å være trygg eller effektiv. I dag blir det brukt på barn fra fem år og yngre under navnet «hjelp», og CCHR sier: «Stopp disse overgrepene!»

En CCHR-marsj og demonstrasjon protesterte mot psykiatriens bruk av elektrokonvulsiv terapi (ECT) – også kalt elektrosjokk-terapi – spesielt på småbarn og barn, på den årlige konferansen til Den amerikanske psykiatriforeningen (APA) i New York City. Mange tror at elektrosjokk – opp til 460 volt gjennom hjernen – ikke lenger eksisterer. Men de mer enn 25 foredragene og papirene som ble presentert om ECT på APA-konferansen begravde slike overbevisninger. USAs produsenter av elektrosjokk-apparater var to utstillere på APA-konferansen.

De protesterende demonstrantene fordømte ECT, som er bevist å forårsake hjerneskade og hukommelsestap, som tortur og krevde at det blir forbudt. Gjennom Loven om offentlighet i forvaltningen i flere amerikanske delstater, oppdaget CCHR at barn fra fem år og yngre blir gitt elektrosjokk. Slike overgrep, hvis de blir begått av enhver annen person enn en psykiater, ville utgjøre en forbrytelse, og når den blir gitt til barn burde det bli tildelt de høyeste straffer.

De protesterende demonstrantene fordømte ECT, som er bevist å forårsake hjerneskade og hukommelsestap, som tortur og krevde at det blir forbudt.

Noen medier forsøker å fortelle at ECT «virker». Men ingen psykiater har bevist hvordan det å skade en persons hjerne gjør noe annet enn å midlertidig skifte personens oppmerksomhet vekk fra det som plaget ham – som han nå er for følelsesløs til og har for mye smerte til å huske. Basert på tusenvis av tilfeller rapportert til CCHR gjennom flere tiår, kan deres underliggende problem vende tilbake, og kan til og med bli verre. ECT fremkaller et epileptisk anfall som forårsaker bevisstløshet og voldsomme muskelsammentrekninger maskert av et bedøvelsesmiddel. FDA har aldri krevd at produsenter skal gjennomføre kliniske studier for å bevise at ECT er trygt eller effektivt, til tross for å ha vært brukt i mer enn 80 år.

Virkningene på barn som blir gitt elektrosjokk inkluderer en sju år gammel jente, som etter fem behandlinger ble nesten kataton.

I 2017 lanserte CCHR en online-petisjon som støtter et forbud mot elektrosjokk. Gå til cchrint.org/electroshock for å finne ut mer, og skriv under på petisjonen om å forby elektrosjokk (ECT)-apparatet som brukes på barn, eldre og sårbare pasienter.


FAKTA

OPPLYSER MASSENE

CCHR opplyser folk over hele kloden om psykiatriske overgrep. Her er statistikkene.

21

MILLIONER

CCHR-hefter utdelt i alt som gir fakta om psykotrope medikamenter og psykiatriske overgrep

190

LAND OG TERRITORIER

hvor folk har mottatt CCHR-materialer i det siste året alene

19 806

BESØKTE

CCHRS museum Psykiatri: En dødsindustri, som avslører den grusomme sannheten

69 713

PERSONER

i feltene lovgivning, sykepleie og undersøkende journalistikk ble sendt CCHR-informasjon

16

MILLIONER

nådd med CCHRs informasjonsannonser og prisbelønte dokumentarfilmer i de siste 12 månedeneGJØR SLUTT PÅ PSYKIATRISKE OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER