Kapittel 9: Markedsføring til massene

VAR IKKE FORBEREDT PÅ DETTE

Hvis man vet hva man leter etter, finner man skjulte legemiddelkampanjer praktisk talt overalt.

Mange av disse kampanjene kommer fra industrifinansierte frontgrupper drevet av psykiatere, men forkledd som medmenneskelige pasientstøttegrupper.

Et av de mest vellykkede av alle disse programmene, er den «velgjørende» kampanjen for mentalhelsescreening. Den bruker generelle psykiatriske spørreskjemaer til å diagnostisere vanlige situasjoner i livet som tristhet, nervøsitet og av og til ensomhet.

Under dekke av selvmordsforebyggelse, retter programmer som TeenScreen seg mot tenåringer. Men statistikkene viser at det ikke finnes noen selvmordsepidemi blant tenåringer. I stedet har tenåringsselvmord faktisk gått ned med 25 % de siste ti årene.

Det som er viktigere er at deltagere er mer tilbøyelige til å overveie selvmord som en løsning på et problem etter screening-programmet enn før programmet.

Så langt har screeningkampanjene vært begrenset til de som er villige til å delta.

Men hva om screeningene ikke lenger er frivillig?

NEDLASTINGER