Kapittel 5: Psykotrope midler på prøve

I moderne psykiatri er psykofarmaka blitt det foretrukne våpenet. Men er de så sikre, som de vil ha oss til å tro?

I virkeligheten er psykiaternes og legemiddelselskapenes påstander om de psykotrope midlenes sikkerhet langt fra virkeligheten.

For det første utføres tester av medikamentsikkerheten hovedsakelig av firmaene selv, ikke av offentlige instanser eller uavhengige laboratorier – noe som skaper en klar interessekonflikt.

Psykiatere har heller ikke noen vitenskapelige laboratorietester til objektivt å måle forbedringer, noe som gir forskere mange muligheter til å fordreie forsøksresultatene til fordel for legemiddelfirmaet.

Og det er mange, mange måter å påvirke forsøk på for å unngå negative resultater eller fremheve de positive.

Som en medisinsk ekspert oppsummerte det: «Det kan bevises at de fleste påståtte forskningsresultatene er falske.»

Resultatet? Massevis av negative virkninger forbundet med disse psykotrope midlene har senere blitt oppdaget, inklusive drap og selvmord.

Med dette nivået av korrupsjon på området testingen av psykofarmaka, sitter man igjen med spørsmålet:

Hvor er de som har fått i oppgave å beskytte oss?

NEDLASTINGER