Kapittel 6: Vakthund

SAVNET I KAMP

Hvorfor blir så mange farlige psykofarmaka tillatt på markedet?

En grunn kan være svingdøren mellom myndighetene, akademikerne og legemiddelindustrien, der paneler som anbefaler godkjennelse av psykotrope midler lenge har vært fulle av psykiatere med finansielle bånd til farmasøytiske selskaper.

En annen kan være at i stedet for en sikkerhetsfunksjon med «overvåkning etter markedsføring», har den siste fasen av kliniske tester nå blitt til «forskning etter markedsføring» – med testing av psykotrope midler med ytterligere psykiske lidelser som mål.

Det er også derfor legemiddelselskaper fortsetter å nyte en profittmargin på tre ganger normen i de fleste bransjer.

Faktisk var det totale overskuddet til de ti største legemiddelfirmaene i Fortune 500 mer enn det samlede overskuddet til de øvrige 490 virksomhetene.

Med så mye på spill er det ikke rart at aksjonærer ikke får vite sannheten om medikamentene de investerer i?

Men når medikamentet først er godkjent, kommer den neste utfordringen:

Hvordan overbeviser man reseptskrivende leger om at preparatene virkelig er sikre, effektive og medfører få bivirkninger når medikamentfirmaets egne undersøkelser viser at det ikke er tilfellet?

NEDLASTINGER