Citizens Commission on Human Rights Florida gjorde sin stemme gjeldende i Orlando.

les mer >>
Medisinering med psykofarmaka er en nøkkelfaktor når man ser på den høye selvmordsraten blant veteraner, har eksperter tilkjennegitt overfor senatorer i USA i november 2014.

les mer >>
Med en selvmordsrate blant veteraner som er tett på tre ganger så høy som blant den alminnelige befolkningen, er de som interesserer seg for våre soldater virkelig ute etter å finne svar som kan hjelpe med å løse krisen. Det svaret finnes i CCHRs avslørende dokumentarfilm.

les mer >>
Korporal Andrew White, en sunn 23-åring, lojal marinesoldat, kom hjem etter ni-måneder i Irak. På samme måte som mange av hans kamerater i forsvaret, led han av det tilsynelatende helt normale krigsstresset – søvnløshet, mareritt og rastløshet. Den unge korporalen henvendte seg til militærsykehusets psykiatriske avdeling for å få hjelp.

les mer >>
NEDLASTINGER