I et land med en av de høyeste ratene i verden for medisinering av barn med stimulerende midler, åpner CCHR en utstilling som avslører sannheten og inspirerer en konge til å kreve en lysere fremtid for sitt folk.

les mer >>
ECT-apparatprodusent kommer under lupen for å ignorere pasienters klager og for å bagatellisere farene ved «behandling».

les mer >>
Psykiatere som tar bestikkelser fra legemiddelselskaper eller fremmer falske kurer vil nå ikke komme seg lett unna.

les mer >>
Da Sydney var sju år gammel og ble ordinert psykiatriske medikamenter, ble hun et «blankt ark». Og hun kunne ha forblitt fortapt, hvis det ikke hadde vært for søsterens kjærlighet og utrettelige søken etter å bringe henne tilbake.

les mer >>
Da alt så dystert ut for «Aloha-delstaten» oversvømte CCHR Hawaii lovforsamlingen med sannheten om psykiatriske medikamenter og knuste lovforslaget i ellevte time.

les mer >>
En militærprest varsler hundrevis om den «falske profeten» psykiatri og trener andre prester til å gjøre det samme.

les mer >>
CCHR samarbeider for å beskytte gutter på Austin delstatssykehus fra dr. Charles Fischer.

les mer >>
Citizens Commission on Human Rights Tysklands var vitne til de destruktive handlingene til barnevernsorganer og fosterhjem og tok myndighetene i skole.

les mer >>
CCHR holder et opplysningsforum for alle trosretninger og yrker om hvordan å forstå og håndtere psykotrope medikamenter.

les mer >>
Hvordan CCHR Russland stoppet lovforslaget som ville ha revet familier fra hverandre og overmedisinert en nasjons fremtid.

les mer >>
Citizens Commission on Human Rights Florida gjorde sin stemme gjeldende i Orlando.

les mer >>
Medisinering med psykofarmaka er en nøkkelfaktor når man ser på den høye selvmordsraten blant veteraner, har eksperter tilkjennegitt overfor senatorer i USA i november 2014.

les mer >>
Med en selvmordsrate blant veteraner som er tett på tre ganger så høy som blant den alminnelige befolkningen, er de som interesserer seg for våre soldater virkelig ute etter å finne svar som kan hjelpe med å løse krisen. Det svaret finnes i CCHRs avslørende dokumentarfilm.

les mer >>
Korporal Andrew White, en sunn 23-åring, lojal marinesoldat, kom hjem etter ni-måneder i Irak. På samme måte som mange av hans kamerater i forsvaret, led han av det tilsynelatende helt normale krigsstresset – søvnløshet, mareritt og rastløshet. Den unge korporalen henvendte seg til militærsykehusets psykiatriske avdeling for å få hjelp.

les mer >>
NEDLASTINGER